Strategie

» strategie
Werken volgens de LAF-criteria

Binnen de markt zoeken wij objecten waar 1618 Vastgoed waarde aan kan toevoegen. Hetzij
vanuit gebruikersperspectief, door een huurder aan te trekken, hetzij vanuit ontwikkelperspectief,
door te verbouwen en daarmee de functionaliteit, verhuurbaarheid en verkoopbaarheid te verhogen.

Op een gefundeerde manier koopt 1618 Vastgoed bewust aan of neemt onroerend goed en/of
grondposities in optie. 1618 beoordeelt volgens de LAF-criteria:

L (ocatie)

De locatie moet zich hebben bewezen of ze moet dusdanig goed zijn gesitueerd dat wij de
toekomstige waarde grotendeels positief kunnen inschatten.

A (rchitectuur)

Het gebouw moet zorgvuldig zijn vormgegeven of tot de verbeelding spreken. Eventueel
creëert 1618 Vastgoed aanvullende waarde met architectonische toevoegingen.

F (lexibel)

Tijden veranderen en organisaties en gebruik veranderen mee. Het pand moet aanpasbaar
zijn voor verschillend gebruik.

1618 Vastgoed werkt met vier participatiemodellen. Per project wordt beoordeeld welk model het meest legitiem is om voldoende eigen vermogen te genereren om het project gestalte te geven. Afhankelijk van de projectgrootte, animo en beschikbare liquiditeit wordt er een keuze gemaakt uit onderstaande modellen.

Participatiemodellen

1 In eigen beheer. Het object blijft eigendom van 1618 Vastgoed BV
2 Een Besloten Vennootschap (BV) met meer dan één participant. 1618 Vastgoed is mede aandeelhouder
3 Een Commanditair Vennootschap (CV), waarin commandieten participeren met eigen vermogen. 1618 Vastgoed is de beherend vennoot
4 Verkoop aan derden, bijvoorbeeld; beleggers of eindgebruikers